Generalforsamling i Støtteforeningen

 

 

 

 

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling

 

Onsdag den 7. februar 2018

 

kl. 19.30

 

Klubhuset Sandvejen 28

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

Efter Generalforsamlingen er Støtteforeningen vært ved et ostebord

 

Billeder
Se flere her
Vindinge-if
Sandvejen 28
4000 Roskilde
Tlf. -

Vindinge IF

Motion

Badminton

Fodbold

Gymnastik

Håndbold

Støtteforeningen

www.facebook.com/afdeling

Banner